Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gumbinės lietuvių draugija

Gumbinės lietuvių kultūros ir švietimo draugija.

Gumbnės lietùvių draugijà, kultūros ir švietimo draugija, veikusi 1910 pabaigoje–1914 Gumbinėje. Steigėjas Jokūbas Stiklorius (draugijos sekretorius). Pirmininkas Vilius Steputaitis. Draugijos skaitykla ir būstinė veikė Beckmanno, Bosso, Pinowo viešbučių nuomojamuose kambariuose. Gumbinės lietuvių draugija rengė šventes ir koncertus, vakarus. Juose vaidino Gumbinės lietuvių draugijos scenos mėgėjų trupė, dainavo draugijos choras, koncertuodavo Giedotojų draugija, merginų choras iš Didžiosios Lietuvos. Draugija kas mėnesį rengė atvirus susirinkimus, kuriuose buvo skaitomos paskaitos. Gumbinės lietuvių draugijos susirinkimai vykdavo ir Įsrutyje, Stalupėnuose. 1912 Gumbinės amatų rūmų parodoje draugija parengė lietuvių liaudies meno skyrių. 1913 Gumbinės lietuvių draugija surengė savarankišką lietuvių rankdarbių parodą. 1911 draugija turėjo 17, 1912 – 33 narius. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Gumbinės lietuvių draugijos vadovai buvo mobilizuoti į kariuomenę, draugijos veikla nutrūko.

Domas Kaunas