Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gumbinės apskrities vietovės ir vardai

vietovardžių pavadinimai.

Gumbnės apskrites vietóvės ir varda. Gumbinės apylinkės iki didžiojo maro (1709–1711) buvo grynai lietuviškos ir kaimai bei seniūnijos tik lietuviškos. Atkeldinti zalcburgiečiai, olandai, šveicarai, brandenburgiečiai ir kiti nepuolė keisti vietovių vardų, išlaikė vokiečių kalbai pritaikytus lietuvininkų vardus iki nacių laikų. Tai liudija pateikti bažnytkaimių ir seniūnijų vardų sąrašai (1 ir 2 lentelės). Nacių nepakeisti seniūnijų vietovardžiai liko tik Blėkiai, Bumbulai, Chorbūdžiai, Dacai, Eisuliai, Freudenhoch, Friedrichsfelde, Grünhaus, Girniai, Gumbinė, Jäckstein, Kailiai, Karmoniai, Koreliai, Kubilai, Lūšiai, Miksliai, Nėmerkiemis, Pabaliai, Rahnen, Rekliai, Pusperiai, Smilgiai, Sodeikiai, Springiai, Šunkariai, Trakėnai, Turiai ir Tutliai. Iš viso 29 iš 159 seniūnijų vietovardžių (18%) liko nepakeistų. Kai kurie kaimai vokiškais vardais įkurti jau anksčiau, pvz., Friedrichsfelde 1826 (atskyrus Norušaičių dalį, o likusią dalį prijungus 1917 prie Gumbinės miesto) arba Grünhaus 1846 Briedlaukių girininkijoje, suteikiant naujai seniūnijai vokišką pavadinimą. Tad vietovių vokietinimas vyko jau ir anksčiau, tik subtiliau.

1 lent. Gumbinės apskrities bažnytkaimiai ir jų vardų kaita
Lietuviški pavadinimai Pirmą kartą paminėti Vokiški pavadinimai Nacių pakeisti 1938 Sovietų pakeisti 1945
Gerviškenai 1730 Gerwischkehmen Gerwen Prioziorskoje
Gumbinė 1544 Gumbinnen nepakeista Gusev
Išdagai 1633 Ischdaggen Branden Lermontovo
Jučiai 1727 Judtschen Kanthausen Vesiolovka
Nemerkiemis 1569 Nemmersdorf nepakeista Majakovskoje
Nybudžiai 1615 Niebudßen Herzogskirch Krasnogorskoje
Valtarkiemis 1607 Walterkehmen Großwaltersdorf Olchovatka
Žirgupėnai 1579 Szirgupöhnen Amtshagen Dal'neje
2 lent. Gumbinės apskrities seniūnijos 1939 (su gyventojų skaičiumi)
Gyvenvietė Gyventojų skaičius
(*Nacių 1938 suvokietintieji vietovardžiai)  
*Adomlaukiai  455
*Antbrakupėnai 250
*Antžirgežeriai 191
*Apšermeninkai  63
*Aukštupėnai  486
*Austynlaukiai  61
*Avinai  133
*Baičiai 306
*Balberžiai  50
*Balynai  81
*Berštininkai  105
*Beržkuriai 193
*Bybeliai 128
Blėkiai  286
*Brakupėnai 305
*Būdsėdžiai  243
*Būdvaičiai  125
*Builynai  382
Bumbulai  181
Chorbūdžiai  65
*Čiulkiniai  291
Dacai  165
*Daugintai  160
*Didšydriai  59
*Dockiemiai  261
*Drūtiškiai  70
Eisuliai  63
*Ežerninkai  118
Friedrichsfelde  29
Freudenhoch  58
*Florkiemis  133
*Gaudiškiemis 338
*Gerčiai  98
*Gerviškėnai, bažnytkaimis 580
*Gerviškiai  238
Girniai 208
Grünhaus  202
*Gudaičiai 201
Gumbinė 24 534
*Išdagiai bažnytkaimis 227
Jäckstein  79
*Jogelėnai      75
  *Jučiai, bažnytkaimis          374
*Juodupėnai     118
*Juodžiai       72
*Juodžiūnai  266
*Juodžleičiai                       60
Kailiai            39
*Kaimeliai     189
*Kalniai         118
*Kampiškiemiai                  337
*Karčiamupiai                     76
*Karklynai     81
Karmoniai      97
*Kiaulkiemis                       177
*Kolatiškiai  164
Koreliai          76
*Krauleidžiai                       135
Kubilai           252
*Kulikiemis  1181
*Kutkūnai      122
*Lampsėdžiai                      43
Laugaliai        50
Lolydimai      217
Lucikai           78
Lūšiai             231
*Macutkiemis                      285
*Maigūniškiai                      358
*Martiškiai     77
Meškininkai  67
Miksliai          173
*Minkštimai  184
*Naujininkai                        53
Nemerkiemis, bažnytkaimis                    637
*Nendrynai    210
*Nestonkiemis                   380
*Nybudžiai, bažnytkaimis  291
*Norbudžiai  125
*Norgaliai      175
Pabaliai          99
*Pakalniškiai                       201
*Pėčkiemis     255
Pėčkiemis     134
*Pendrynai 100
*Pilkalnis       48
*Plimbaliai     78
*Prastlaukiai                        344
*Prūsiškiai     917
*Prūšiliai        100
*Purvynai      120
Pusperiai        442
Rahnen         77
*Rėdžiai        67
Rekliai           62
Rosenfelde    94
*Ribinai         311
*Rudbarzdžiai                     74
*Rudstainiai                        266
*Rudupėnai  
*Sabačiūnai  98
Samalukai  
Samoliai         164
*Sampoviai    83
*Semkūnai     89 
*Skardupėnai                      132
Skardupiai  75
*Skroblynai  70
Smilgiai  151
*Smulkeliai  47
*Smulkiai  101
Sodeikiai  553
*Sodėnai  169
*Sodynėliai  199
*Sodviečiai  753
*Spiruokliai  163
Springiai  208
*Stanaičiai  669
*Stubrykai  195
*Stulgiai  119
*Šeštokai  171
*Šilininkai      168 
*Šlapakiai      74
*Šublaukiai    60
Šunkariai        171
*Šuršynai       144
*Švykšliai     82 
*Telyčkiemis                       319
*Titnagai        194 (49)
*Trūblaukiai  216
Turiai             106
Tutliai            118
*Užbaliai       203
*Užupėnai     152
*Vaivarai       94
*Valeliškiai    87
*Valtarkiemis, bažnytkaimis                    480
*Vanagupiai, žr. Avinai  
*Vandlaužiai                       63
*Varkalai       133
*Varneliai      51
*Versmininkai                     221
*Vilkošiai      127
*Vilpišiai       252
*Vingininkai                       59
*Vištakiai      329
Vorupėnai      74
*Žemaičiai     236
*Žirgupėnai, bažnytkaimis  470 
*Žiurkupėnai                     152
*Žuskiemis    346

L: Der Regierungs-Bezirk Gumbinnen nach seiner Lage, Begränzung, Bevölkerung und Eintheilung. Gumbinnen, 1818; Hofmann J. Beiträge zur Statistik des preussischen Staats, Berlin, 1821; Vileišis V. Tautiniai santykiai Maž. Lietuvoje. K., 1935, p. 150–151, lent. 4; p. 160–161, lent. 6; Mūsų Lietuva. Sudarytojas B. Kviklys. Boston, 1968. Т. IV, p. 757–758.

Vilius Pėteraitis

Algirdas Matulevičius