Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gudvaliai

kaimas ir dvaras Darkiemio apskrityje ir parapijoje.

Gùdvaliai (vok. Gudwallen; rus. L'vovskoje), kaimas ir dvaras Darkiemio apskrityje ir parapijoje, 4 km į pietvakarius nuo Darkiemio, Šaltinės upelio kairiajame krante. 1584 minimi Andtschalltinnen-Gudewallen. Iki XVIII–XIX a. lietuviai sudarė gyventojų daugumą. Tai liudija baudžiauninkų sąrašai (1736), kuriuose 67% visų valsčiaus gyventojų buvo lietuvininkai. Iš 34 valsčiaus gyvenviečių dešimtyje gyveno vien lietuvininkai, kitose jie sudarė daugumą. Gudvaliuose buvo pradžios mokykla ir garsus žirgynas. Iki Antrojo pasaulinio karo palei plentą j Darkiemį buvo didelė valstybinio dvaro sodyba su parku, gretima darbininkų gyvenviete, dideliais žirgyno pastatais. Buvo įrengtas hipodromas, žiedinė ilga medžiais apsodinta alėja raiteliams su paviljonu greta. Gudvaliuose buvo 4 viensėdžiai aplink, Naujųjų Gudvalių palivarkas ir laisvojo ūkininko (vok. Erbfrei) sodyba. Sovietmečiu sunaikintas net pro Gudvalių pietų pakraštį ėjęs geležinkelis. Vietovardis kilęs iš sudurtinės pavardės Gùd-valis.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Gudvalių žirgynas, 1924 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo