Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gudelių (1) piliakalnis

XIII–XV a. datuojamas piliakalnis greta Gudelių (1) kaimo.

Gudẽlių (1) pliakalnis yra greta kaimo, 400 m į šiaurės vakarus nuo tilto per upelį. Datuojamas XIII–XV a. Čia stovėjo Kryžiuočių ordino pilis, kontroliavusi apylinkes. Virš vandens iškilęs 4 m, aikštelės dydis 200x170 m, iš šiaurės rytų supamas 2 pylimų. Šiaurinėje dalyje vėliau įkurtos kapinės.

L: Užmirštieji prūsai. V. 1999, p. 359.