Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gryneidė

bažnytkaimis ir valsčiaus centras, geležinkelio stotis Įsruties apskrityje.

Grynedė (vok. Grünheide; rus. Kalužskoje), bažnytkaimis ir valsčiaus centras, geležinkelio stotis Įsruties apskrityje, 24 km į šiaurę nuo Įsruties, prie Įsruties–Tilžės geležinkelio. 1939 buvo 611 gyventojų, didelė dvaro sodyba pietiniame pakraštyje, geležinkelio stotis, 8 viensėdžiai (daugiausia didelės sodybos). Piečiau Gryneidės miško, už 2 km nuo centro, buvo vėlesnis Gryneidės kaimas – kolonija su 2 vėjo malūnais ir 9 viensėdžiais (nedidelėmis ir vidutinėmis sodybomis). 1995 buvo tik dvaro sodybos liekanos, apgriauta bažnyčia, keletas senų pastatų. Aplinkiniai viensėdžiai sovietmečiu bemaž visiškai sunaikinti.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Gryneidės (Įsruties apskritis) bažnyčios liekanos, 1985 / lš Rimanto Matulio rinkinio