Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Grunau

bažnytkaimis Šventapilės apskrityje

Grunau (lenk. Gronowo), bažnytkaimis Šventapilės apskrityje, 5 km į pietvakarius nuo Šventapilės, prie Karaliaučiaus Brunsbergo plento ir geležinkelio. Grunau kūrėsi palei kelią nuo Aismarių į žemyno gyvenvietes, abipus Svitės (vok. Schwitze) upelio (Banavos intakas). Taip susiklostė tankiai užstatytas per 20 sodybų gatvinis (2 lygiagrečių gatvių) kaimas su tuštesnėmis upelio pakrantėmis išilgai kaimo vidurio. Kelių sankryžoje 1331 buvo pastatyta bažnyčia. Iki Antrojo pasaulinio karo buvo išlikusi senoji gyvenvietės struktūra, tradicinė rėžinė žemėvalda. Didelio Grunau žemių ploto pakraščiais kūrėsi vėlesni dideli viensėdžiai. 1939 kaime buvo 403 gyventojai.

Martynas Purvinas