Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Groß Jägersdorfo mūšis

vienas didžiausių Septynerių metų karo mūšių, įvykęs 1757 VIII 30 tarp Prūsijos ir Rusijos kariuomenių.

Groß Jägersdorfo mūšis, vienas didžiausių Septynerių metų karo (1756–1763) mūšių, įvykęs 1757 VIII 30 tarp Prūsijos ir Rusijos kariuomenių. Pastarąją, besiveržiančią į Karaliaučių, prie Groß Jägersdorfo netikėtai atakavo Prūsijos kariuomenės korpusas (vadas feldmaršalas Lehwaldtas). Rusijos armija (vadas feldmaršalas Apraksinas) atlaikė puolimą ir nugalėjo. Rusijos kariuomenė neteko apie 5 400 žmonių. Prūsijos – apie 5 000 žmonių, 29 pabūklų. Pergale nebuvo pasinaudota: Apraksinas atitraukė armiją prie Tilžės, nes dalyvavo Rusijos imperatoriaus rūmų intrigose, susijusiose su laukiamu Petro III, Prūsijos šalininko, įžengimu į sostą. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje ties Groß Jägersdorfu vyko didelis tankų mūšis.