Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Greižėnų kapinynas

V–VI amžiumi datuojamas kapinynas netoli Oplankio piliakalnio.

Greižnų kapinýnas yra apie 0,2 km į šiaurę nuo Oplankio piliakalnio, Jūros slėnio pakraštyje, aukštumoje. Čia 1897 pradėjus kasti smėlį, aptikta žmonių kaulų. A. Bezzenbergeris 1897–1898 ištyrė 200 m2 ir rado 17 kapų. A. Asadauskas 1990 ištyrė 48 m2 ir surado vieną moters kapą, datuojamą V a., bei 15 apeiginių (?) laužaviečių. Kapai griautiniai. Kapas nr. 11 trigubas, o nr. 12 keturgubas. Kape nr. 4 kaulai kiek apdegę. Vyravo mirusiųjų guldymas galva į vakarus, pietvakarius ir šiarės vakarus. Rasta įkapių: žieduotoji antkaklė viela apvyniotais galais su kilpele ir kabliuku galuose; antkaklė su kabliuku ir kitu išplotu galu su apvalia skylute jame; antkaklės dvigubu lankeliu priekyje; kaklo apvarą iš mėlyno stiklo karolių ir sidabrinių įvijėlių; lankinės ilgakojės, trikampė ir palenkta kojele segės; geležiniai smeigtukai; storagalės apyrankės; įvijiniai žiedai, pincetas, geležinės diržų sagtys, gintaro ir spalvoto emalio karolių, puodų šukių. Iš ginklų: smailieji kovos peiliai-durklai, ietigaliai ir kirviai; iš darbo įrankių: peiliai ir ylos. Kapai datuojami V–VI amžiumi.

L: Bezzenberger A. Fundberichte. Gräberfeld bei Greyszönen, Kr. Heydekrug // Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia. Heft 21. Königsberg in Pr., 1900, S. 135–152; Asadauskas-Žvirblis A. Greižėnų plokštinis kapinynas // Nemuno delta (tyrimai ir atradimai). Dauglaukis, 1992, p. 7–33; Asadauskas A. Greižėnų plokštims kapinynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais. I. V., 1992, p. 86–89.

Linas Tamulynas

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Greižėnų kapinyno radiniai, 1990. Moters kapo įkapės: žieduotoji antkaklė, kaklo apvara / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio

Iliustracija: Greižėnų kapinyno radiniai, 1990. Dvi segės trikampe kojele / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio