Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Graibyčių pilkapynai ir du kapinynai

du ankstyvojo geležies amžiaus pilkapiai ir du kapinynai Girmavos upės krante.

Graibyčių pilkapýnai ir du kapinýnai. Į rytus nuo Graibyčių–Kareičių kelio, prie sankryžos į Rothenen, šalia kapinyno, buvo du ankstyvojo geležies amžiaus pilkapiai. Jie suardyti. Į Prussia muziejų pateko urnos nuolaužos ir du žalvariniai smeigtukai. Girmavos upės krante yra didelis kapinynas. Jis aptiktas XIX a. viduryje tiesiant geležinkelį. Kapinyną kerta kelias iš Graibyčių į Pavainius. 1884 ir 1886 tyrinėjo G. Bujackas ir J. Heydeckas. Tada aptikti 485 kapai. 1903 tyrinėjo A. Bezzenbergeris ir E. Hollackas. Jų tyrinėjimų rezultatai liko neskelbti. Kapai degintiniai. Neretai jie iš viršaus apdėti akmenų grindinuku. Net 92% aprašytų kapų buvo su urnomis. IV–V a. datuojamuose kapuose urnos iki 0,5 m aukščio. Be to, rastas vienas griautinis kapas be įkapių ir keli žirgų kapai. Degintiniuose kapuose daug įkapių. Daugiausia papuošalų: segių (157 vnt.), diržų sagčių ir apkalų, apyrankių, antkaklių, žiedų, stiklo, emalės ir gintaro karolių; nemažai ginklų: ietigalių, kovos peilių–durklų, skydų umbų; kiek mažiau darbo įrankių: pjautuvų, kirvių, ylų, verpstukų ir kitų dirbinių. Ypatingas radinys – atvežtinė Panonijos–Noriko Romos provincijos segė. Rasta keli žalvariniai indai, sidabrinė antkaklė, žieduotųjų ir žvaigždine kojele segių, pasitaikė Antoninų laikų (180–220) romėniškų monetų: Trajano, Adriano, Antonino Pijaus, Faustinos I, Marko Aurelijaus ir Faustinos II. Turtingumu išsiskyrė vienas C laikotarpio vyro kapas. Jame rasta: trys puodukai, dvi romėniškos monetos, dvi segės, diržo dalis, ietigalis, skydo umbas, peikena, pjautuvas, peilis, drožtuvas, šukos ir kiti smulkūs dirbiniai. Kapinynas datuojamas labai plačiu I tūkstantmečio po Kr. laikotarpiu. Į pietryčius nuo pirmojo kapinyno žemoje vietoje prie melioracijos kanalo apie 1990 surastas kapinynas, datuojamas II tūkstantmečio pradžia. Jį tyrinėjo maskvietis archeologas G. Proninas ir M. Smirnova. Mirusieji laidoti nedeginti. Įkapių nedaug. Šalia rasta žirgų kapų. Keli mirusieji paguldyti kniūbsti.

L: Bujack G. Das Gräberfeld zu Grebieten (nördliche Hälfte) // PB. Bd. 13, 1888, S. 174–181; Heydeck J. Der südliche Teil des Gräberfeldes von Grebieten, Kr. Fischhausen. // PB. Bd. 13, 1888, S. 174–183, 202–255, Taff. III–IX.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Graibyčių kapinynų radiniai / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio