Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Graibava

kaimas Semboje, Rojėnų valsčiuje, Vargių seniūnijoje.

Graibavà (vok. Greibau), kaimas Semboje, Rojėnų valsčiuje, Vargių seniūnijoje, 22 km į šiaurės rytus nuo Žuvininkų, 2 km į rytus nuo Rojėnų. 1258 minima Greybowe, 1333 Graybow. Vargių seniūnijoje, kuriai, be Graibavos ir Vargių, priklausė dar Katplikiai, Bugsynai, Lankainiai, Mednikai bei kiti vienkiemiai, 1939 buvo 911 gyventojų. Pačioje Graibavoje buvo tik 1 vidutinė sodyba Graibavos upės kairiajame krante, prie seno kelio, 0,5 km į šiaurės rytus – senas Malūno kalnas, kapinių kalneliai. Sovietmečiu išnyko. Vietovardis sietinas su prūsų asmenvardžiu Groybe, plg. liet. asmenvardis Graibus (: graibūs – grabus, vikrus).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas