Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Grabava, 1

bažnytkaimis ir valsčiaus centras Geldapės apskrityje.

Grabavà, 1 (vok. Grabowen, nuo 1938 Arnswald; lenk. Grabowo), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Geldapės apskrityje, 10 km į pietus nuo Geldapės. Keliolikos sodybų gatviniame kaime vieškelių sankryžoje 1939 buvo 466 gyventojai, bažnyčios sodyba, geležinkelio stotis. Į pietryčius nuo Grabavos stūkso aukštas (245 m virš jūros lygio) kalnas – Šventkalnis (vok. Pfarr-Berg). Parapija vienijo 45 gyvenvietes, įsikūrusias senovinėse sūduvių žemėse, Mažosios Lietuvos pietiniame pakraštyje.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas