Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gotthilf Hagen

Gothilfas Hagenas, XIX a. Prūsijos inžinierius hidrotechnikas, hidraulikas.

Hagen Gotthilf (Gothilfas Hágenas) 1797 1884, Prūsijos inžinierius hidrotechnikas, hidraulikas. Karaliaučiaus universitete studijavo matematiką ir astronomiją. Domėjosi statyba ir fortifikacija. Nuo 1825 Piliavos uosto statybos vadovas. Daug nuveikė jį projektuojant ir tobulinant. Vokietijos artilerijos ir inžinerijos karo mokyklų dėstytojas. Iki 1884 skaitė statybos kursą Statybos akademijoje. 1850 Prekybos ministerijos tarnautojas: projektavo ir statė uostus. 1866 paskirtas techninės statybos deputacijos (techninės kontrolės) pirmininku, 1869 – visos Prūsijos statybos skyriaus viršininku. Admiralitetui projektavo karinius uostus. 1875 išėjo į atsargą. Tarp uostininkų ir jūrotyrininkų žinomas kaip uostų statybos smėlėtuose krantuose specialistas, tarp projektuotojų – kaip hidrotechnikas, tarp fizikų – kaip fizikas hidraulikas. Šios veiklos kryptys atsispindi jo moksliniuose darbuose. Svarbiausi: Handbuch der Wasserbaukunst, 1841–1845, 10 t. [Hidrotechnikos vadovėlis]; Beschreibung der neuen Wasserbauwerke, 1827 [Naujųjų hidrotechnikos įrenginių aprašymas]; Über Flut und Ebbe in der Ostsee, 1859 [Apie potvynius ir atoslūgius Baltijos jūroje]; Über Wellen auf Gewässern von gleichmassiger Tiefe, 1861 [Apie bangas vienodo gylio vandens telkiniuose]; Über die Bewegung des Wassers in cilindrischen, nahe horizontalen Leitungen, 1870 [Apie vandens judėjimą cilindriniuose, beveik horizontaliuose induose]; Über die gleichförmige Bewegung des Wassers, 1876 [Apie vienodą vandens judėjimą].

Rimas Žaromskis