Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gottfried Kerner

Gotfrydas Kerneris, XIX–XXI a. raštijos darbuotojas, mokytojas, vadovėlių rengėjas.

Kerner Gottfried (Gotfrydas Kèrneris) 1816 II 12 1905 I 5Lenkviečiuose (Ragainės aps.), raštijos darbuotojas, mokytojas, vadovėlių rengėjas. 1834–1903 mokytojavo, Lenkviečių parapinės mokyklos precentorius. Parašė dvikalbį elementorių Pibelis, arba Knygeles, iš kuriu kudikei pamokinami lietuviška bey wokiška kalba skaityti, rašyti ir permanyti (4 leidimai; apie 1866–1882; žinomas tik 1882 išleistas egzempliorius). Jis sudarytas iš abėcėlės, skiemenavimo, dailyraščio gotiškomis ir lotyniškomis raidėmis, pvz., garsų tarimo, skaitymo (gotišku šriftu) pratimų. Taip vaikai buvo mokomi abiejų šriftų. Elementoriaus pradžioje mokoma skaityti tik lietuvių gimtąja kalba, vėliau tas pats tekstas skaitytas ir vokiečių kalba. Elementoriaus tekstai gamtotyros tematika – trumpi didaktiniai pasakojimai su eiliuotais intarpais apie mokinio aplinką ir eilėraštis Varns. Leidinio pabaigoje įdėtos maldelės, paimtos iš Gaidžio pivelių, ir Martyno Liuterio Mažasis katgizmas. Kerneris bandė eiliuoti. Žinomas jo eilėraščio fragmentas Žemėj mano niera miestų (išspausdintas 1906 laikraštyje Nauja Lietuwiszka Ceitunga).

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 308, 345, 346; Lietuviški elementoriai. K., 2000, p. 18,164, 318.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Gottfriedo Kernerio elementoriaus „Pibelis...“ antraštinis lapas, 1882 / Iš Vilniaus univeniteto bibliotekos