Mažosios Lietuvos
enciklopedija

glaukonitinė karbonatinė formacija

gelmių sluoksniai, išskirti Mažojoje Lietuvoje ir Karaliaučiaus krašte kreidos sistemos viršutiniame skyriuje ir paleocene.

glaukontinė karbonãtinė formãcija, gelmių sluoksniai, išskirti Mažojoje Lietuvoje ir Karaliaučiaus krašte kreidos sistemos viršutiniame skyriuje ir paleocene. Viršutinėje kreidoje – mèrgeliai, kreida, klintys, aleuritai, aleurolitai, smiltainiai su fosforitais, moliai, kvarciniai glaukonitiniai smėliai. Storis nuo 7 iki 60 m, dažniausiai 20–30 m, didžiausias – 210 metrų. Randama foraminiferų, dvigeldžių moliuskų, belemnitų. Paleoceno dalį 1966 aprašė V. Baltakis.

Vladas Katinas