Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Girdžių sluoksniai

Žemės gelmių sluoksniai, išskirti Klaipėdos krašte ir Didžiojoje Lietuvoje silūro sistemoje.

Girdži slúoksniai, Žemės gelmių sluoksniai, išskirti Klaipėdos krašte ir Didžiojoje Lietuvoje silūro sistemoje. 1976 juos išskyrė ir 1978 detaliai aprašė P. Lapinskas ir J. Paškevičius. Stratotipas yra Stoniškių-1 gręžinyje, 1249,5–1320 m gylyje. Girdžių sluoksniai sudaryti iš žalsvai pilkų karbonatinių molių su mergelio ir klinčių (kartais biomorfinių) tarpsluoksniais bei lizdais. Storis iki 75 m (Šešuvies-11 gręžinyje). Girdžių sluoksniuose gausu faunos liekanų: foraminiferų, tabuliatų ir kitų. Girdžių sluoksniai datuojami ir priskiriami Jūros svitai, pržidolio skyriui, viršutinio silūro posistemei. Jų nuosėdos susidarė regresuojančioje, negilioje, šiltoje, normalaus druskingumo jūroje. Pavadinti pagal Girdžių kaimą Jurbarko rajone, kur išgręžtas gilus gręžinys.

Juozas Paškevičius