Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Girdilas

XIII a. pabaigos skalvių didžiūnas.

Girdilas (lot. ir vok. Girdilo, Girdelo), XIII a. pabaigos skalvių didžiūnas. Skalvoje turėjo didelę galią prieš ją užkariaujant Kryžiuočių ordinui. XIII a. 8 dešimtmečio II pusėje pripažino jo valdžią, bet palaikė slaptus ryšius su Karšuvos žemės žemaičiais. Susitaręs su jais, 1286 gavo iš kryžiuočių apie 100 žmonių būrį ir nuvedė jį prie Aukaimio pilies į numatytą pasalą. Žemaičiai būrį sunaikino. Girdilas veikiausiai tada pasiliko Karšuvoje.

Edvardas Gudavičius