Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Gintaras“, 2

lietuvių studentų ateitininkų korporacija, įsteigta 1938 Klaipėdos prekybos institute.

„Giñtaras“, 2, lietuvių studentų ateitininkų korporacija. Įsteigta 1938 Klaipėdos prekybos institute, kai buvo leista steigti atskiras organizacijas. Iki 1938 ateitininkai veikė Klaipėdos krašto katalikų jaunimo organizacijoje Neringa. Gintaro steigėjas ir pirmasis pirmininkas L. Prapuolenis.

MLFA