Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gilbert Hanno Gornig

vokiečių teisininkas, tiriantis Rytprūsių problemas.

Gornig Gilbert Hanno (Gilbertas Hanas Gòrnigas) 1950 X 9 Deggendorfe, Vokietija, vokiečių teisininkas. Bažnytinės ir pasaulietinės teisės dr. (1984), habil. dr. (1986). Tarptautinio teisės instituto direktorius. Göttingeno universiteto profesorius. Rytprūsių problemas nagrinėja studijose Der Hitler-Stalin-Pakt, 1990 [Hitlerio ir Stalino paktas] ir Das Memelland – gestern und heute. Eine historische und rechtliche Betrachtung, 1991 [Klaipėdos kraštas vakar ir šiandien. Istorinis ir teisinis tyrimas]. Klaipėdos krašto klausimus nagrinėja tarptautinės teisės ir XX a. politikos aspektu nuo I a. romėnų istoriko Tacito iki šių laikų. Pastarojo veikalo priede paskelbė dokumentų, reglamentuojančių XX a. Klaipėdos krašto teisinę padėtį.

Vytautas Raudeliūnas