Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gilandžių piliakalnis

XI–XV a. datuojamas piliakalnis Oplankės upelio dešiniajame krante.

Gilandžių pliakalnis yra Oplankės upelio dešiniajame krante. Šlaitai statūs, apie 12 m aukščio, iš pietvakarių nuo gretimų aukštumų piliakalnis atskirtas grioviu. Aikštelės dydis 15x45 m, iš pietvakarių ją juosia iki 3,5 m aukščio pylimas. Gilandžių piliakalnis archeologų netyrinėtas, datuojamas XI–XV a. Pasakojama, kad kadaise ant kalno stovėjusi pilis, kurios valdovas turėjęs 6 dukteris. Vyriausiosios vardas buvęs Gilanda. Kilus karui, valdovas išsiuntęs Gilandą į mišką pasislėpti. Jos neradę, priešai padegė pilį. Iš miško sugrįžusi Gilanda, pamačiusi gaisrą, nusiskandino ežere. Likusios seserys pavirtusios medžiais. Pasakojama, kad Joninių naktį, vidurnaktį, Gilanda iškylanti iš ežero ir lipanti į kalną pasisveikinti su savo tėvais. Prie ežero kiekvieną stipresnį garsą atkartoja penkeriopas aidas. Tai Gilandos seserų atsakymas.

L: Crome H. Verzeichnis der Wehranlangen Ostpreußens // Prussia. Bd. 32.1. Teil. Königsberg (Pr.), 1939, S. 191 (Ablenken); LAA. II. V, 1976, p. 116; Remeika J. Gilanda // Ką kalneliai pasakoja. Klaipėda, 1938, p. 35–37.

Linas Tamulynas