Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gesava

bažnytkaimis ir valsčiaus centras Ylavos apskrityje.

Gesavà (vok. Jesau; rus. Južnyj), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Ylavos apskrityje, 19 km į šiaurės vakarus nuo Ylavos, 5 km į pietryčius nuo Toravos geležinkelio stoties. Gesow minima XV a., kai čia pradėta statyti bažnyčią, į kurią vėliau trenkė perkūnas ir pavertė pelenais. Gesavos bažnyčia buvo parapijos (Gesavos parapija), aprėpiančios daugiausia dvarus ir palivarkus senųjų prūsų notangų žemėse, centre. Tai liudija seni vietovardžiai: Arvaidai, Bėgiai, Gesava, Kurvingiai, Lauta, Panytis, Skrumbainiai, Vėtrakaimis ir kiti. 1939 valsčiuje buvo 1976 gyventojai. Netoli Karaliaučiaus plento buvo bažnyčia su darbininkų gyvenviete, didelis dvaras su parku kitame (dešiniajame) Frišingo intako krante; 1 km piečiau buvo kalnelis Cricken-Berge. Gesavą supo vien dvarai ir palivarkai – be valstiečių kaimų ir viensėdžių. Sovietmečiu Gesava labai perstatyta, bažnyčia nugriauta (1993 buvo tik griuvėsių liekanų).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Gesavos bažnyčia iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo