Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gerviškėnų parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Gerviškėnuose ir jo bendruomenė.

Gervišknų parãpija įkurta apie 1746, Mažajai Lietuvai atsigavus po 1709–1711 maro. Nedidelė kryžiaus formos su bokšteliu bažnyčia Gerviškėnuose pastatyta jau 1730. Antroji, didesnė (22 m ilgio, 12,5 pločio), plytinė, išmūryta 1805. Rytų pusėje buvo nemažas priestatas – zakristija, atskira varpinė su dviem nedideliais varpais. Pirmasis kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas F. Stimeris čia kunigavo 1746–48. Kunigo padėjėju (adjunktu) 1794–1806 dirbo Johannas Friedrichas Hohlfeldtas, išsaugojęs Kristijono Donelaičio Metų rankraštį. Lietuviškai kalbančiųjų parapijoje 1847 gyveno tik atskirose izoliuotose salose, o 1878 iš 3000 bendruomenės narių jų užrašyta vos 7. Bažnyčią sovietai pavertė sandėliu, apie 1965 nugriovė varpinę.

Albertas Juška

Iliustracija: Gerviškėnų bažnyčios liekanos, 1998

Iliustracija: Gerviškėnų bažnyčia / Iš Broniaus Kviklio knygos „Mūsų Lietuva“, t. IV, 1968