Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gertrūda Dičpetrienė-Purvinaitė

XX a. mažlietuvių išeivijos visuomenininkė.

Dčpetrienė-Purvináitė Gertrūda 1913 VI 13Dauparuose (Klaipėdos aps.) 1992 V 7Toronte (Kanada), visuomenininkė. Anso, Jurgio ir Martyno Purvinų sesuo. Baigusi aukštesniąją mokyklą Klaipėdoje, tarnavo Lietuvių tautiniame banke Klaipėdoje, vėliau – Panevėžyje. Purvinų šeima nukentėjo nuo nacių. 1944 SSRS vėl okupavus Lietuvą, motina ir brolis Jurgis su žmona buvo ištremti į Sibirą. Dičpetrienė-Purvinaitė pasitraukė į Vokietiją. Pergyveno Dresdeno miesto bombardavimą. Schweinfurto išvietintųjų stovykloje tarnavo vertėja išvietintiesiems šelpti skirtoje organizacijoje UNRRA. 1949 su vyru apsigyveno Kanadoje. 25 metus (iki pensijos) dirbo Imperiał Bank of Commerce Toronte. Daug metų buvo Mažosios Lietuvos Moterų draugijos kasininke, lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos Moterų draugijos narė. Buvo aktyvi Mažosios Lietuvos fondo rėmėja.

L: Svečias, 1992, nr. 2.

Algirdas Matulevičius

Algirdas Žemaitaitis