Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gertrud Papendick

XX a. rašytoja.

Papendick Gertrud 1890 III 28Karaliaučiuje 1982 IV 6Hamburge, rašytoja. Gimė Panartų alaus daryklos prekybos direktoriaus šeimoje. Gyveno Karaliaučiuje, bet tikrąja savo tėviške laikė Krantą. Savo pirmą eilėraštį parašė būdama 7 metų. 1913 laikraštyje Woche [Savaitė] išspausdintas pirmas jos apsakymas. Parašė daug feljetonų Karaliaučiaus laikraštyje Königsberger Allgemeine Zeitung. 1915 mokytojavo Karaliaučiuje. 1925 išspausdintas jos eilėraštis Das Ostpreußische Reiterlied [Rytprūsių jojikų daina]. 1937 išleista Papendick knyga Deine Söhne, Land im Osten [Tavo sūnūs, Rytų krašte]. Apsakyme Die Fahrt mit dem Schatten [Kelionė su šešėliu] aprašė žvejienės kelionę Kuršių nerija ir jos nelengvą gyvenimą tame krašte. Pasitraukė iš Karaliaučiaus Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, apsistojo Uelzene, vėliau persikėlė į Hamburgą. Čia parašė knygas Die Kantherkinder. Ein Roman aus Königsberg, 1952 [Kanterio vaikai. Karaliaučiaus romanas] (1965, 1990 ji išleista pavadinimu Konsul Kanther und sein Haus [Konsulas Kanteris ir jo namai]), Wo der Birnbaum stand. Kurische Idylle, 1969 [Kur augo kriaušė. Kuršių nerijos idilė], Das war unsere Stadt. Königsberger Erinnerungen, 1972 [Tai buvo mūsų miestas. Prisiminimai iš Karaliaučiaus], In jenem fernen Sommer. Erzählungen, 1973 [Tą tolimą vasarą. Apsakymai]. 1966 gavo apdovanojimą Ostpreußischer Kulturpreis už literatūros nuopelnus Rytprūsių kultūrai. 1979 pagerbta Karaliaučiaus piliečio medaliu (vok. Königsberger Bürgermedaille).

Manfred Klein

Iliustracija: Gertrud Papendick