Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gerhard Bauer

Gerhardas Baueris, XX –XXI a. vokiečų istorikas, sociologas.

Bauer Gerhard (Gerhardas Báueris) 1940 I 14Klaipėdoje 2013 I 1Bielefelde (Vokietija), vokiečų istorikas, sociologas. Filosofijos daktaras (1970). Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Vokietijoje. 1952–1961 mokėsi privačioje lietuviškoje gimnazijoje Hüttenfelde. 1961–1969 Heidelbergo universitete studijavo sociologiją, psichologiją ir ekonominę bei socialinę istoriją; jame 1970 apgynė disertaciją. 1970–1977 dėstė Evangelikų jaunimo akademijoje Radevormwalde (Šiaurės Reinas–Vestfalija); docentas (1970). Vėliau Aukštosios mokyklos Bielefelde socialinių mokslų profesorius. Tyrė baltų, tarp jų ir prūsų, visuomenės raidą, mitologiją, papročius. Svarbiausi veikalai: Gesellschaft und Weltbild im baltischen Traditionsmilieu, 1972 [Visuomenė ir pasaulėvaizdis baltų tradicijos aplinkoje]; Das litauische Gewohnheitsrecht, 1986 [Lietuvių paprotinė teisė]; Deutsch-litauische Sprachbeziehungen und nationale Identität im Memelland, 1995 [Vokiečių ir lietuvių kalbiniai santykiai ir tautinis tapatumas Klaipėdos krašte]; Das alte Litauen. Dörfliches Leben zwischen 1861 und 1914, 1998 [Senoji Lietuva. Kaimo gyvenimas 1861–1914; su Manfredu Kleinu]

Vytautas Raudeliūnas