Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georgius Weygelius

Georgijus Veigelijus, Georg Weigel, XVI a. evangelikų teologas.

Weygelius Georgius (Georgijus Veigelijus), Weigel Georg 1529 1579, evangelikų teologas. Nuo 1542 studijavo Heidelbergo, 1548–1550 – Tübingeno universitete; magistras. Vėliau Wittenbergo universitete studijavo evangelikų teologiją. 1561 Prūsijos kunigaikštis Albrechtas Brandenburgietis pakvietė G. Weygelijų iš Nürnbergo į Karaliaučių dirbti pamokslininku. Jis skelbė, kad komunijoje Jėzus Kristus dalyvauja tik simboliškai. Tuo pasipiktino Karaliaučiaus evangelikų liuteronų ortodoksų teologai. G. Weygelijus turėjo išvykti iš Karaliaučiaus. 1562 atvyko į Vilnių. Vyskupas M. Pacas Karaliaučiuje išspausdino G. Weygelijaus raštą Orthodoxa Fidei Confessio de una eadeque Dei Patris… (1566). Lietuvos kalvinistams G. Weygelius paruošė lotynų kalba 2 raštus prieš arijonus, antitrinitorius ir anabaptistus. 1569 grįžo į Wittenbergą.

MLFA