Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Theodor Leopold Conrad

Georgas Teodoras Leopoldas Konradas, XIX–XX a. Prūsijos istorikas.

Conrad Georg Theodor Leopold (Georgas Teodoras Leopoldas Kònradas) 1860 IV 19Passenheime (Rytprūsiai) 1934 II 12Berlyne, Prūsijos istorikas. Karaliaučiaus universitete baigė teisės ir valstybės mokslus. 1898 Prūsų Olandijos mieste (Rytprūsiuose) įsteigė Aukštutinės Prūsijos istorikų draugiją, 9 metus vadovavo jos žurnalo leidybai. Norėdamas išaiškinti, surinkti ir išsaugoti senosios Prūsos bei Mažosios Lietuvos dokumentus, plačiai susirašinėjo, spaudoje paskelbė daug straipsnių. Nuo 1907 savo kraštotyros studijas plėtojo Berlyne. Svarbiausi veikalai: Lose Blatter zur Geschichte von Ostpreussen, 1894 [Palaidi Rytprūsių istorijos lapai]; Geschichte der bürgerlichen Familie Wilkins von 1620 bis 1905, 1905 [Miestiečių Vilkinų giminės 1620–1905 istorija]; Geschichte der Königsberger Obergerichte, 1907 [Karaliaučiaus Aukščiausiojo teismo istorija]; Geschichte der ostpreussischen Familie Conrad, 1922 [Rytprūsių Konradų giminės istorija].

Vytautas Raudeliūnas