Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Grube

Georgas Grubė, XVIII a. Prūsijos teisininkas.

Grube Georg (Georgas Grùbe) 1656 III 8Klaipėdoje 1722 XI 4Karaliaučiuje, Prūsijos teisininkas. Bažnytinės ir pasaulietinės teisės daktaras (1685). Nuo 1675 teisės mokslus studijavo Karaliaučiaus, nuo 1681 – Frankfurto prie Oderio universitetuose. Nuo 1691 Rūmų teismo Karaliaučiuje advokatas, nuo 1695 tarėjas. 1696 lotynų kalba paskelbė įvadinę studiją apie Prūsijos teismų procesą (Tractatus juridicus de processu fari Prutenici), kurioje supažindinama su to meto teismų praktika. 1706 Prūsijos karaliaus Friedricho I paskirtos komisijos narys. Ji taisė 1685 Teisyną (vok. Landrecht), kuris turėjo panaikinti krašto potvarkius ir privilegijas. 1708 Grubė paskelbė pirmąjį šio Teisyno komentarą – Compendium iuris regni Prutenici. Atsiradus nuomonių skirtumams dėl šio darbo, Grubė iš komisijos pasitraukė. Manoma, kad jis yra 1711 memorialo, kuriame karaliui pasiūlyti nauji Prūsijos teismų ir proceso nuostatai, autorius. Parengė ir paskelbė Prūsijos konstitucijų ir kitų teisinių aktų sąvadą Corpus constitutionum Prutenicarum. Bde 1–3, 1721.

Vytautas Raudeliūnas