Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Gottfried Gervinus

Georgas Gotfrydas Gervinas, XIX a. vokiečių istorikas.

Gervinus Georg Gottfried 1805 V 20Darmstadte (Vokietija) 1871 III 18, vokiečių istorikas. Istorijos mokslų daktaras (1830). Šeima kilusi iš Mažosios Lietuvos, sulotyninusi savo lietuvišką pavardę. Heidelbergo universitete 1826 pradėjo studijuoti istoriją; jame apgynė habilitacinį darbą. 1835 šio universiteto profesorius; garbės profesorius (1844). 1836 pradėjo dėstyti Göttingeno universitete, bet 1837 pašalintas už protestą (parašė studiją prieš konstitucijos panaikinimą Hannoveryje). Svarbiausias veikalas Geschichte des XIX Jahrhunderts, 8 Bde, 1855–1856 [XIX a. istorija].