Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Fuhg

Georgas Fūgas, XX a. dailės mokytojas, skulptorius.

Fuhg Georg (Georgas Fgas) 1898 X 29Malšiakukyje (Mehlsacke, Rytprūsiai) 1967 XI 13Neumünsteryje (Šlėzvigo-Holšteino žemė, Vokietija), dailės mokytojas, skulptorius. 1919 įgijo liaudies mokytojo išsilavinimą. 1922–1925 mokėsi Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje pas skulptorių Hermanną Brachertą. Dirbo Karaliaučiuje skulptūros ir architektūros plastikos srityje. Darbai iš akmens, medžio, bronzos. Biustas Imanuelio Kanto portretas saugomas Karaliaučiaus namuose muziejuje Duisburge bei Rytų Vokietijos namuose Düsseldorfe.

L: Ostpreussische Künstler in Kaliningrad. Berlin/Bonn, 1991.