Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Erler

Georgas Erleris, XIX a.–XX a. vokiečių istorikas.

Erler Georg (Georgas Eleris) 1850 1913, vokiečių istorikas. Pirmasis paskelbė Karaliaučiaus universitete – Albertinoje 1544–1829 iš įvairių Europos kraštų apie 50 000 studijavusiųjų pavardžių sąrašą ir atskirus sąrašus apie jų imatrikuliavimą, kilimo vietas: Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg in Preussen. Bd. I–III, 1908–1917 [Karaliaučiaus Albertinos universiteto Prūsijoje matrikulos]. Čia tarp studentų aptinkami šimtai žmonių iš Mažosios Lietuvos, dešimtys lietuviškomis ar prūsiškomis pavardėmis (vien Donelaičių 9). Erleris paskelbė ir Leipcigo universiteto matrikulas Die Matrikel der Universität Leipzig 1409–1559 (1895, 1897, 1902). Parašė veikalą Deutsche Geschichte von der Urzeit bis zum Ausgang des Mittelalters, 1883–84 [Vokiečių istorija nuo seniausių laikų iki Viduriniųjų amžių pabaigos].

Algirdas Matulevičius