Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Christoph Grube

Georgas Christofas Grubė, XVIII a. teisininkas.

Grube Georg Christoph (Georgas Christofas Grùbė) 1685 V 7 Karaliaučiuje 1745 II 25 ten pat, teisininkas. Teisės mokslų daktaras (1713). Teisę studijavo Karaliaučiaus ir kituose universitetuose. Nuo 1709 Rūmų teismo Karaliaučiuje advokatas. Prūsijos aukštesniuosiuose teismuose advokatavo svarstant svarbesnes bylas. Pataisė ir papildė tėvo Georgo Grubės studiją Tractatus juridicus de processus fari Prutenici [Prūsijos teismų procesas; neišspausdintas].

Vytautas Raudeliūnas