Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Genovaitė Gokaitė-Maironienė

XX a. lietuvių muzikologė, dirigentė.

Gokáitė-Mairónienė Genovaitė 1941 VI 17Skapiškyje (Rokiškio r.) 2000 I 22Klaipėdoje, muzikologė, dirigentė. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Chorvedybos katedros dėstytoja (1971), docentė (1996), Klaipėdos vaikų muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja (1970–1974), berniukų choro Gintarėlis chormeisterė, mišraus choro Klaipėda chormeisterė ir dirigentė (nuo 1986), Klaipėdos miesto chorvedžių tarybos narė, respublikinių dainų švenčių konsultantė, dirigentė. 1991 VI 29–VII 7 Šv. Cecilijos draugijos iniciatyva į Lietuvą pakviestas Kanados Montréalio lietuvių bažnytinis choras, kuris kartu su šios draugijos suorganizuotu orkestru ir solistais koncertavo beveik visose Vakarų Lietuvos bažnyčiose. Čia pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikta Kanados kompozitoriaus A. Stankevičiaus ir poeto Henriko Nagio kantata Rūpintojėlių Lietuva mišriam chorui, vargonams ir orkestrui, kuriam Gokaitė-Maironienė dirigavo. Nuo pat Lietuvių katalikų mokslo akademijos Klaipėdos skyriaus įsteigimo (1991 IV 17) aktyviai dalyvavo mokslinėje veikloje, publikavo straipsnius aktualiais bažnytinės muzikos klausimais.

L: Šventos Cecilijos draugijos LKMA Klaipėdos skyrius. Nutilusi giesmė // Klaipėda, 2001 29, p. 5; Vasiliauskienė A. Žemėje dalijusi širdies grožį // XXI amžius, 2000 II 9, p. 11.

Aldona Vasiliauskienė