Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Gelžkelietis“

ekonomikos ir kultūros laikraštis, leistas 1925–1926 Klaipėdoje.

„Gelžkelietis“, ekonomikos ir kultūros dvisavaitinis laikraštis, leistas Lietuvos darbo federacijos Geležinkelių skyriaus valdybos 1925–1926 Klaipėdoje. Gelžkelietyje buvo rašoma įvairiais geležinkelininkų darbo ir gyvenimo klausimais. Redagavo komitetas, atsakingieji redaktoriai Č. Krasauskas, P. Reginys. Spausdino Lituania spaustuvė Klaipėdoje.

ŽE