Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gėgės svita

nuosėdinių uolienų storymė, slūgsanti virš senesnės Veselovo svitos nuogulų arba tiesiog ant platformos kristalinio pamato.

Ggės svità, nuosėdinių uolienų storymė, slūgsanti virš senesnės Veselovo svitos nuogulų arba tiesiog ant platformos kristalinio pamato. Storis 25-35 m. Svitą sudaro sekliavandeniai jūriniai dariniai: smulkiagrūdžiai smiltainiai, aleurolitai, argilitai, oolitinė geležies rūda. Sluoksniai ploni, nelygūs, kiek banguoti, lęšiški, su drumstimo tekstūromis ir daugkartinio nuosėdų perklostymo požymiais. Apatinėje dalyje vyrauja šviesus smiltainiai su žalsvai pilkų aleurolitų ir argilitų tarpsluoksniais. Aukščiau slūgso būdingas rausvų ir rudų geležingų smiltainių ir argilitų pluoštas su dažnai pasitaikančiais oolitinės geležies rūdos (giotito) tarpsluoksniais. Viršutinę dalį sudaro žalsvai pilki savotiško melsvo atspalvio silpnai sucementuoti argilitai. Svitai būdingos organogeninės „kraksteno“ tekstūros, pavieniai jūrų faunos skeletų fragmentai ir gausūs vienaląsčių fitoplanktono organizmų apvalkalėliai – akritarchai, liudijantys Gėgės svitos priklausomybę apatinio kambro Vergalės regioniniam aukštui.

Tadas Jankauskas