Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gedetas

XIII a. sūduvių vadas.

Gedetas (lot. Gedete), XIII a. sūduvių vadas. Petras Dusburgietis Prūsijos žemės kronikoje rašo, kad nepajėgdamas atremti nuolatinių kryžiuočių puolimų Gedetas su daugybe sūduvių (apie 1500 žmonių – veikiausiai perdėtas skaičius) pasidavęs vokiečiams ir su savo gentainiais perkeltas į Prūsijos gilumą. Čia pakrikštytas ir gavęs žemės. Kaip žinoma, daugiausia sūduvių tremtinių kryžiuočiai apgyvendino Sembos pusiasalio šiaurės vakariniame kampe, kuris ilgainiui imtas vadinti Sūduvių kampu (vok. Sudauer Winkel), Veikiausiai apie 1283 čia atsidūrė ir Gedetas.

Algirdas Matulevičius