Mažosios Lietuvos
enciklopedija

gavėnia

pasninko ir susilaikymo nuo linksmybių laikotarpis, trunkąs nuo Pelenų dienos iki Velykų, skirtas Kristaus kančiai ir mirčiai prisiminti.

gavėnià, pasninko ir susilaikymo nuo linksmybių laikotarpis, trunkąs nuo Pelenų dienos (po Užgavėnių) iki Velykų, skirtas Kristaus kančiai ir mirčiai prisiminti. Evangelikams liuteronams, kurie sudarė didžiąją Mažosios Lietuvos gyventojų dalį, gavėnios apribojimai netaikomi. Nors kai kurių lietuvininkų teigimu, gavėnios metu net ir po Pirmojo pasaulinio karo nerengtos vestuvės bei krikštynos, kai kas laikėsi pasninko ir daug kur jaunimas nešoko. Kai kada kartu su liuteronų jaunimu per gavėnią linksminosi ir Romos katalikų jaunimas, nors Didžiojoje Lietuvoje to tikėjimo žmonėms tai daryti – nuodėmė.

Žilvytis Šaknys