Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gavaičiai

bažnytkaimis Geldapės apskrityje.

Gaváičiai (vok. 1877 Gawaiten, vėliau Gaweiten, nuo 1938 Herzogsrode; rus. Gavrilovo), bažnytkaimis Geldapės apskrityje, 11 km į šiaurės vakarus nuo Geldapės, prie Gavaitės upės ir vieškelio iš Geldapės. XIV a. pabaigoje kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymuose minimi Guwaiszen, Gawain, kitame šaltinyje 1540 Gawayten. 1539 pastatytas vandens malūnas ir lentpjūvė, 1549 – karčema, apie 1550 – bažnyčia, 1609 įkurta Gavaičių parapija. Nuo Gavaičių 1554 atskilo Gulbiniškiai ir Kurnėnai. Seniūnijoje 1939 buvo 394 gyventojai. Gavaičiuose palei vieškelį ir šoninį kelią buvo susiklostęs 30 sodybų gatvinis kaimas su bažnyčia prie sankryžos, 8 viensėdžiai aplink, siurblinė su vėjo varikliu drėgniems slėniams sausinti. Gavaičių sodybos ir keliai kūrėsi pakilumose tarp pelkaičių bei įdubų. Vietovardis kilęs iš asmenvardžio Gavaitis (: Gavỹs, gavùs).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas