Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gaudiškiemis

kaimas ir seniūnija Gumbinės apskrityje, Išdagų parapijoje.

Gaudškiemis (vok. Groß Gaudischkehmen, nuo 1938 Großgauden; rus. Krasnopolianskoje; Kl. Gaudischkehmen, nuo 1938 Kleingauden; rus. Zarubino), kaimas ir seniūnija Gumbinės apskrityje, Išdagų parapijoje, 14 km į vakarus nuo Gumbinės, 5 km į vakarus nuo Išdagų, tarp Gumbinės–Įsruties plento ir geležinkelio. 1539 minimi Gaudischken, liet. Gaudiškiai. Po 1709–1711 didžiojo maro ir vokiečių kolonizacijos Gaudškiemio valsčiuje, 1736 kolonizacijos ūkių sąrašų duomenimis, tebegyveno 92 lietuvininkų ūkininkų šeimos ir jau valdžios apgyvendintos 66 vokiečių šeimos. Iš 17 gyvenviečių 4 liko tik lietuvių apgyventos, 5 – jau vien vokiečių, kitos – mišriai lietuvininkų ir vokiečių gyvenamos. 1939 Didžiajame Gaudiškiemyje buvo 338 gyventojai, Mažajame Gaudiškiemyje – 67 gyventojai. Didysis Gaudiškiemis buvo tankiai užstatytas 20 sodybų gatvinis kaimas abipus plento, Unguros kairiajame krante, 10 viensėdžių aplink. Mažąjį Gaudiškiemį sudarė 5 sodybų grupė piečiau geležinkelio pervažos ir 7 viensėdžiai aplink. Naujesnės abiejų Gaudiškiemių sodybos kūrėsi pietų kryptimi, Briedlaukio girios plotuose (vok. Staatsforst Brödlauken). Vietovardis kilęs iš upėvardžio Gaudiška.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas