Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gamzava

dvaras ir seniūnija Semboje, Neuhauseno parapijoje, Leidžių valsčiuje.

Gamzava (vok. Gamsau; rus. Podgornoje), dvaras ir seniūnija Semboje, Neuhauseno parapijoje, Leidžių valsčiuje, 16 km į rytus nuo Karaliaučiaus, 2 km į pietvakarius nuo Leidžių. 1405 minima Gampsen, 1408 Gamczen. Seniūnijoje 1939 buvo 249 gyventojai, dviklasė pradžios mokykla, siaurojo geležinkelio stotelė, didelio dvaro sodyba su darbininkų gyvenviete. Šiauriau Gamzavos, paplentėje, kelių sankryžoje buvo prūsų piliakalnis – Kukulių kalnas (vok. Kuckelsberg). Vietovardis yra priesagos -ava vedinys iš pavardės šaknimi Gamz-, plg. liet. Gamz-inkas, Gamz-ala.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas