Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Galindų svita

žemės gelmių sluoksniai Karaliaučiaus krašto pietvakariuose.

Galndų svità, žemės gelmių sluoksniai Karaliaučiaus krašto pietvakariuose. 1968 išskyrė P. Suveizdis permo sistemos viršutiniame skyriuje. Atitinka Vakarų Europos vėlyvojo permo (cechštaino) Leinės horizonto transgresinę dalį. Stratotipinis pjūvis – Eiserwageno (rus. Belyj Jar) – 2 gręžinys 975,7 –982,9 m gylyje. Storis iki 7,2 m. Sudaryta iš klinties su anglinga medžiaga ir iš dolomito. Slūgso ant Aismarių svitos ir dengiama Šventapilės (rus. Mamonovo) svitos. Pavadinta baltų genties galindų vardu.

Valentinas Kadūnas

Povilas Suveizdis