Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Galgenberg

Kartuvių kalnas, dažnas vietovardis Mažojoje Lietuvoje.

Galgenberg, Kártuvių kálnas. Dažnas vietovardis, Mažojoje Lietuvoje ir Tvankstoje, atspindintis praeities papročius. Jei vietos gyventojai Semboje surenkamo gintaro neatiduodavo Ordinui, juos bausdavo kartuvėmis, iš čia pavadinimas: vok. Galgen – kartuvės + Berg – kalnas. Ordino valstybėje ir vėlesnėje Prūsijoje buvo labai paplitusios žiaurios bausmės nepaklusniesiems ir nusikaltėliams, mirties bausmė pakariant. Prie daugelio krašto miestų ir miestelių ilgam išliko kalvų Galgenberg vardu, kur senovėje stovėjusios kartuvės. Jos turėjo matytis iš tolo, kad įbaugintų gyventojus.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas