Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Galbė

Galba, išnykęs upelis Įsruties apskrityje, ties Narpiškiais.

Gálbė, Gálba (vok. Golbe), išnykęs upelis Įsruties apskrityje, ties Narpiškiais, Pisos dešinysis intakas. Minimas Hennenbergerio ir kituose žemėlapiuose: „Galbė (Golbe) – upelis Įsrutiškiuose, vietinių žmonių laikomas šventu. Tai paliudytų ir netoliese esantys kaimai. Perkūnlaukiai ir Pakullaukiai įtaigautų ryšį su mirusiųjų globėjais, dievaičiais...“ Archajiškas vandenvardis, sudarytas su -b-formantu iš *gal- (*gel-, *gil-) – gilus, įdubus, turįs atitikmenis graikų, germanų, baltų ir slavų kalbose. Plg. lietuvių upėvardį Galbà (Ukmergės aps., Šventosios kairysis intakas), prūsų Galbo-kaym (prie Unsatrapio), Gálvė (ežeras prie Trakų), Gubis/Golba (ežeras Molėtų rajone).

Vilius Pėteraitis