Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gaištautai

kaimas, dvaras ir seniūnija Tilžės-Ragainės apskrityje, Būdviečių valsčiuje.

Gaištautai (vok. Gaistauden; rus. Ignatovo), kaimas, dvaras ir seniūnija Tilžės-Ragainės apskrityje, Būdviečių valsčiuje, 19 km į pietryčius nuo Ragainės, 2,5 km į šiaurės rytus nuo Būdviečių, 5 km į šiaurės rytus nuo Naujininkų, abipus Būdviečių–Lazdynų vieškelio. 1938 buvo 154 gyventojai. Gaištautai buvo 3 didelių sodybų abipus vieškelio iš Būdviečių ir kelių smulkių darbininkų sodybėlių glaudi kupeta. Dar viena stambi sodyba buvo pusiaukelėje tarp Gaištautų ir Būdviečių, į pietryčius nuo vieškelio. 1995 rastos kelių nugyventų sodybų liekanos. Gaištautuose 1843 V 17 gimė Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas, aušrininkas dr. Vilius Bruožis (Bruažis). Vietovardis yra perdirbinys iš Geis-tautai ir sietinas su pavarde Gestautas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas