Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gaidžiovingė

kaimas Labguvos apskrityje, Gilijos parapijoje ir valsčiuje.

Gaidžiovingė (vok. Marienbruch; rus. Razvilka), kaimas Labguvos apskrityje, Gilijos parapijoje ir valsčiuje, ties Gilijos upės ir Kryžionų (vok. Seckenburg) perkaso atsišakojimu. Gaidžiovingė, matyt, susikūrė ir išsiplėtė įrengus tą perkasą – reikšmingą vandens kelią iš Nemuno baseino į Karaliaučių. XX a. pradžioje Gaidžiovingėje buvo stambi užeigos namų sodyba Gilijos dešiniajame krante, ties vandens kelių išsišakojimu, Gaidžiovingės girininkijos sodyba su mūriniais pastatais perkaso rytų krante. Abiejose Gilijos bei perkaso pakrantėse (sausesnėse vietose) tada buvo per 20 sodybų – dažniau mažų. Gaidžiovingės sodybos kūrėsi ir prie Gilijėlės (senosios Gilijos vagos). Gilijos kairiajame krante, 0,5 km aukščiau atsišakojimo, buvo didelė garinė siurblinė, kuri pumpuodavo vandenį iš senųjų Gilijos intakų (Žibilo ir kitų), sausindama aplinkinius plotus, perpildama potvynių vandenį per upės krantu nutiestą vadinamąjį Linkūnų-Kryžionų žemumos apsauginį pylimą (saugojusį 245 km2 plotą), Gaidžiovingė buvo reikšminga vieta didžiajame vandens kelyje. Sovietmečiu Gaidžiovingė sunyko – 1999 buvo tik 5 sodybos, nykstančių įdomių pastatų liekanų.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Gaidžiovingės kaimo gyvenamojo namo puošyba, 1999

Iliustracija: Gaidžiovingė, Gilijos upės Kryžionų perkaso atsišakojimas

Iliustracija: Išlikusi Gaidžiovingės kaimo sodyba (buvusi girininkija), 1999