Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fürstenwaldės kapinynas

griautinių ir degintinių žmonių ir žirgų kapai Semboje, prie Neitkaimio.

Fürstenwaldės kapinýnas (vok. Neidtkeim-Fürstenwalde; rus. Poddubnoje) Semboje, prie Neitkaimio, Desyčių seniūnijoje, kuriai priklausė ir Neitkaimis, minimas 1321 Neythaym, Bulytės valsčiuje, 6 km į pietus nuo Neuhauseno. 1868 kasinėjo Wittichas ir A. Hensche. Ištirti keli kapai. Vienas kapas dvigubas. Po juo palaidoti du žirgai. 1877 tyrinėjo O. Tischleris, XX a. pradžioje E. Hollackas, 1932–1933 Prussia muziejaus darbuotojai. Žmonių kapai plokštiniai, kartais iš viršaus apkrauti akmenimis. I–IV a. kapai griautiniai ir degintiniai. Ankstyvieji degintiniai kapai su urnomis ir be jų. Juose gausu įkapių: akinių, profiliuotų ir žieduotųjų segių, apyrankių, žiedų, stiklo karoliukų, diržų sagčių, peilių, ietigalių, kirvių, antkaklė trimitiniais galais, drožtuvas, molinis verpstukas, Romos monetos iš Trajano (98–117), Faustinos I (141), Faustinos II (175), Domiciano ir Septimijaus Severo (193–211) valdymo laikų. Žirgų kapuose rasta žąslų ir kamanų. Yra keletas atsitiktinių VI a. radinių, paminėtina lankinė segė kryžine kojele. XI–XII a. degintiniuose žmonių kapuose dažnai aptinkami 1–3 griautiniai žirgų su puošniomis kamanomis kapai.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Fürstenwaldės kapinyno radiniai / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio