Mažosios Lietuvos
enciklopedija

funkcionalizmo architektūra

naujosios architektūros kryptis, susiklosčiusi XX a. I pusėje.

funkcionalzmo architektūrà, naujosios architektūros kryptis, susiklosčiusi XX a. I pusėje. Pabrėžė pastatų utilitarinę paskirtį, prieštaravo ilgaamžėms kultūros ir meno tradicijoms. Buvo atsisakyta puošmenų, istorinių detalių. Mažojoje Lietuvoje funkcionalizmo architektūra plito po Pirmojo pasaulinio karo, neretai sušvelninant griežtas funkcionalizmo architektūros formas tradicinėmis detalėmis (raudonų plytų ar dekoratyvinio tinko intarpais ir kt.). Itin griežtos ir schematiškos funkcionalizmo architektūros pastatai, atspindėję totalitarinio režimo siekius, statyti nacių laikais. Praeitį ir vietines tradicijas paniekinusi funkcionalizmo architektūra padėjo nutautinti kraštą.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Funkcionalizmo architektūra. Rytprūsių mergaičių amatų mokykla Karaliaučiuje, iki 1944 / Iš Ulbrich A. knygos „Kunstgeschichte Ostpreußens“. Königsberg, 1932