Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fuchshofen

bajoriškasis dvaras, seniūnija ir valsčiaus centras Semboje, Fischhauseno apskrityje.

Fuchshöfen (rus. Slavianskoje), bajoriškasis dvaras, seniūnija ir valsčiaus centras Semboje, Žuvininkų apskrityje, Priegliaus upės dešiniajame krante, 7 km į pietryčius nuo Karaliaučiaus. Senos prūsų gyvenvietės čia minimos: 1304 Stangava, 1405 Kugai, o Fuchshöfenu pavadintas 1685 pagal įtakingo Prūsijos valdžios ministro barono Fuchso (Freiherr von Fuchs) pavardę; jis valdė dvarų žemes, siekiančias tris miestus – Karaliaučiaus Senamiestį, Knypavą ir Lyvenikę. Iki Antrojo pasaulinio karo Fuchshöfenas buvo stambaus dvaro sodyba, įsikūrusi slėnio šlaito viršuje, su dideliu parku, darbininkų gyvenvenviete greta, su slėnio šlaite terasomis įrengtu dideliu sodu-daržu. Dvaras valdė didelius pievų plotus upės slėnyje ir salose tarp upės šakų. Pievos buvo sausinamos kanalų tinklu, apsaugotos pylimais. Slėnyje buvo kasamos durpės. Į šiaurės vakarus nuo dvaro sodybos buvo Malūno kalnas (vok. Mühlen-Berg) – senesnių laikų žymė. Fuchshöfeno seniūnijoje, į kurią įėjo Kugai bei Stangava, 1939 buvo 349 gyventojai.

Martynas Purvinas