Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frydrichas Wendtas

mokytojas, XIX a. šviečiamosios ir religinės literatūros rengėjas, spaudos bendradarbis.

Wendtas Frydrichas (Friedrich Wendt) 1819 III 22 Mažojoje Lietuvoje 1896 VII 5Traksėdžiuose (Šilutės aps.), mokytojas, šviečiamosios ir religinės literatūros rengėjas, periodinės spaudos bendradarbis. Baigęs Karalienės mokytojų seminariją mokytojavo Bitėnuose ir kitur. 1887 iš Bitėnų persikėlė į Traksėdžius. Paskelbė didaktinio turinio apsakymų Lietuviškose kalendrose. Parengė laiškų ir dalykinių raštų pavyzdžių knygą Gromatų skarbnyčia (1890), joje pateikiami laiškų pavyzdžiai, kurių tematika įvairi – nuo meilės laiškų iki prašymų kaizeriui bei skundų valdžios įstaigoms. Šioje knygoje t. p. paskelbė 45 lietuviškus priežodžius. Iš vokiečių kalbos išvertė 3 pamokslų knygą Trumpos Mišios (1893–1895). Rankraščiais liko pasakojimų rinkinys Pirmųjų krikščionių persekiojimai... (1927; apie ankstyvosios krikščionybės laikų įvykius ir personažus) ir 6 iš vokiečių kalbos verstų laidotuvių pamokslų rinkinys Danguna mes einame! (1929; paplito daugiausia pietinėje Mažosios Lietuvos dalyje). Juos Tilžėje išleido Enzys Jagomastas.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Endrikio Wendto knygos „Gromatų Skrabnyčia“ viršelis, 1890 / Iš Algirdo Žemaitaičio rinkinio