Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frydrichas Matukaitis

vertėjas.

Matukáitis Frydrichas, vertėjas. Gyveno Palinkūnuose (Pakalnės aps.). Klaipėdoje veikusios H. Holzo ir M. Šerniaus leidyklos bendradarbis. Lietuviškoje ceitungoje ir Lietuviškose kalendrose paskelbė straipsnių, didaktinių apsakymų. Iš vokiečių kalbos išvertė knygas: Apie sauraji ir platuji kela [į dangų ir pragarą] (1885), Banjanas Dž. Krikščiones ketone į aną išganytingaji amžia..., Jono Bunyano amžiaus bėgis (1878), Gosneris J. E. Išganimas tikinčiojo, kurioje širdyje Jezus gyven (1877), Railas Dž. Č. Bažničią ant ulos kurtą. Parašė giesmių.