Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frydrichas Auksutaitis

XX a. I pusės pedagogas, švietimo darbuotojas.

Auksutáitis Frydrichas 1883 V 19Žiliuose (Ragainės aps.) 1955 II 27Heidelberge (Vokietija), pedagogas, švietimo darbuotojas. Baigęs Ragainės preparandumą ir mokytojų seminariją, mokytojavo Gaidelių (Šilutės aps.) ir Stubrių (Pagėgių aps.) pradžios mokyklose. Iki 1925 Macstubrių pradžios mokyklos vedėjas. Klaipėdos kraštui 1923 susijungus su Lietuvos valstybe, subūrė lietuvių mokytojų pedagoginio darbo grupelę ir tapo jos neformaliu vadovu; vadovavosi principu – geras mokinių mokymas bei auklėjimas įmanomas tik jiems kalbant motinos kalba. 1925 įsteigė Klaipėdos spartesniąją gimnaziją ir tapo jos direktoriumi. Kaip prityręs pedagogas 1926 Direktorijos paskirtas Šilutės apskrities mokyklų inspektoriumi; jo pastangomis mokyklose pakilo mokymo lygis. Auksutaičiui buvo siūlomos Direktorijos pirmininko pareigos, bet atsisakė. Nors politikoje Auksutaitis nedalyvavo, tačiau atkakliai gynė savo krašto reikalus. 1939 III 22 pensininkas Auksutaitis už antitotalitarines pažiūras buvo gestapo suimtas, kalintas Tilžės ir kituose kalėjimuose, daug mėnesių tardomas. Buvo ištremtas į Vokietiją, bet netikėtai gavo darbo Įsruties žemės ūkio valdyboje; visų pilietinių teisių neatgavo. 1944 Auksutaitis su šeima pasitraukė į Holsteiną (Vokietija), o 1953 apsigyveno Heidelberge.

L: Keleivis, 1955, nr. 3 (44).

MLFA

Algirdas Matulevičius

Jurgis Reisgys